Archive for Marzec, 2013

Polacy z iskrą inwestora

Kryzys nie pozwala Polakom poczuć się mieszkańcami niebiańskiej zielonej wyspy. Obywatele naszego kraju wiedzą, że aby móc spać w nocy w miarę spokojnie, trzeba mieć oszczędności. Zapewniają nie tylko spokojny, albo chociaż spokojniejszy, sen ale mogą również uratować nas w przyszłości. Przede wszystkim to, co udaje się uszczknąć z wypłaty odkładamy na lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Jednak dużym zainteresowaniem Polaków cieszy się również inwestowanie w zakup metali szlachetnych, przede wszystkim złota. Wynika to z jednej strony z wysokiej odporności tej formy oszczędzania na kryzys i inflację, a jednocześnie jest rezultatem niechęci wielu obywateli do bardziej ryzykownych sposobów inwestowania. Również nieruchomości nadal kojarzone są z bezpiecznym inwestowaniem. Nie zapewniają z pewnością widocznych zysków w krótkim czasie, ale podobnie jak kruszce, bronią się przed zjawiskiem inflacji. W przypadku inwestowania na giełdzie istnieje możliwość szybkiego zysku, jednak trzeba liczyć się również ze znaczną stratą. Przeznaczenie środków na nieruchomości wiąże się z inwestowaniem długoterminowym, ale jednocześnie nie jest obarczone wysokim ryzykiem. Część Polaków w ogóle nie oszczędza a tym, którym udaje się zmobilizować, bardziej odpowiadają inwestycje mniej zyskowne, ale jednocześnie bezpieczniejsze. Taka już nasza polska natura.

Finanse prywatne a środki gospodarstw domowych

Przede wszystkim różnica pomiędzy finansami prywatnymi a osobistymi polega na tym, że o ile te pierwsze są własnością podmiotów gospodarczych, to środkami osobistymi może pochwalić się każdy przeciętny Kowalski. W ramach finansów prywatnych rozpatrywane są aspekty, związane ze zdobywaniem i wydawaniem pieniędzy w czasie prowadzenia działalności przez dane przedsiębiorstwo lub spółkę. Środki gromadzone są na skutek sprzedaży produktów i usług, a wydawane na bieżące potrzeby danego przedsiębiorstwa. W zależności od polityki firmy, istnieje możliwość gromadzenia środków w formie zaplecza kapitałowego przedsiębiorstwa. Finanse prywatne mogą być również przez firmę inwestowane w przeróżne formy, mające zapewnić jej rozwój. Natomiast finanse osobiste są ściśle związane z dochodami i funkcjonowaniem każdego indywidualnego gospodarstwa domowego. Obejmują wszelkie źródła dochodów osób, nieprowadzących własnej działalności gospodarczej. Środki osobiste pochodzą głównie z pracy zarobkowej, emerytur i przeróżnych świadczeń socjalnych. Przede wszystkim służą pokrywaniu bieżących wydatków gospodarstwa domowego. Doradcy finansowi podkreślają jednak, że podobnie jak to ma miejsce w przypadku finansów prywatnych, również finanse osobiste powinny obejmować inwestowanie.

GPW w Warszawie działa na rzecz poszerzania wiedzy inwestycyjnej

W ramach swojej działalności Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie organizuje i przeprowadza różne akcje, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej. Informowanie, edukacja i promowanie działań, związanych z inwestowaniem, zostały ujęte w statutowych celach warszawskiej giełdy. Ten największy w Europie Środkowo – Wschodniej organizator wymiany papierów wartościowych, prowadzi szkolenia i konferencje, skierowane do przeróżnych grup słuchaczy od inwestorów aktywnie działających na giełdzie, przez studentów, po zwykłych obywateli, zainteresowanych tą tematyką. Wszystko po to, aby zwiększyć świadomość społeczną, uzupełnić braki w wiedzy z zakresu finansowania i inwestowania, jak również dokształcić ludzi już związanych z tymi dziedzinami działalności. GPW prowadzi między innymi kursy w ramach programu Wirtualnej Akademii Giełdowej. Za pośrednictwem Internetu można zdobyć podstawową wiedzę na temat działalności giełdy i samego inwestowania. Istnieje również możliwość uzupełnienia informacji już posiadanych, co jest szczególnie polecane ludziom, planującym zainwestowanie swoich środków w papiery wartościowe. Nowoczesna technika umożliwia również wszystkim zainteresowanym wirtualne zwiedzanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sprawdzenie osobistych umiejętności inwestowania w grze internetowej.

Pierwsze kroki na giełdowym rynku

Jeżeli zupełnie nie znasz się na akcjach, popycie i podaży papierów wartościowych, transakcjach i obrotach, a pomimo to chciałbyś spróbować swoich sił w giełdowym świecie, trochę czasu zajmie ci poznanie podstawowych zasad. Dla laika bowiem giełda to raczej ciemna magia. Owszem wiemy, że biegają tam zdenerwowani faceci w krawatach, coś kupują, coś sprzedają, a jeżeli mają dobry dzień wrzeszczą jak szaleni. To jest obraz giełdy, pokazywany w firmach i programach telewizyjnych. W rzeczywistości jest to miejsce, gdzie maklerzy, owi panowie w krawatach, reprezentują swoich klientów podczas dokonywania transakcji kupna i sprzedaży określonych papierów wartościowych. Maklerzy giełdowi są zatrudniani przez domy maklerskie. Każdy zainteresowany inwestowaniem na giełdzie, właśnie do jednego z biur maklerskich musi skierować swoje pierwsze kroki. Po założeniu rachunku inwestycyjnego, zatrudnieni w konkretnym biurze maklerzy będą reprezentować interesy klienta. Przede wszystkim ich praca polega na kupowaniu i sprzedaży papierów, wyznaczonych przez klienta. Zlecenia transakcji są weryfikowane, a następnie przekazywane na giełdę. Obrót papierami wartościowymi to z jednej strony dobra intuicja i wyczucie czasu. Jednocześnie jednak na sukces giełdowy składają się lata praktyki, które uczą dostrzegania pewnych znaków i wiązania ze sobą zdobytych wiadomości.

Giełda po polsku

Pierwsza giełda w Polsce powstała ponad 200 lat temu. Jednak zasadniczą rolę w kształtowaniu obecnego charakteru Giełdy Papierów Wartościowych miały ostatnie dwie dekady. Przed II wojną światową, oprócz warszawskiej, działały również giełdy w innych polskich miastach. Po 1945 roku z uwagi na funkcjonowanie w kraju gospodarki centralnie planowanej, działanie giełdy papierów wartościowych było niemożliwe. Uzasadnieniem jej istnienia jest bowiem istnienie wolnego rynku z prywatnym kapitałem. Ustrój demokratyczny pozwolił na odrodzenie giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Nie obyło się jednak bez problemów, przede wszystkich prawnych i organizacyjnych. Druga połowa XX wieku to w historii polskiej giełdy wyrwa, która na początku lat 90. spowodowała wiele trudności. Brak fachowców, tradycji finansowych i stopniowe adaptowanie się do warunków wolnej gospodarki były utrudnieniami w tworzeniu giełdy w Polsce. Pomimo wielu problematycznych kwestii, zdecydowano się jednak od razu na skierowanie kierunku rozwoju w stronę rozwiązań zachodnich. Przykład brano z państw, gdzie obrót papierów na giełdzie ma swoją długą historię i tradycję. Pomoc przyszła między innymi z Francji. Uzupełnił ją bardzo sprawny proces wprowadzania ustaw, regulujących działanie nie tylko samej giełdy, ale również podmiotów z nią współpracujących.